شركت مهندسين مشاور موننكو ايران در راستاي پياده‌سازي استاندارد ISO10002:2004 و به منظور بالا بردن سطح اطمينان و اعتماد ذينفعان نسبت به رفع شكايات مطروحه و وفاداري و رضايت ذينفعان و بهبود كيفيت خدمات، همراستا با ساير فرايندهاي سيستم مديريت كيفيت اقدام به پياده سازي سيستم رسيدگي به شكايت نموده است و ارتباط با اين سيستم و ثبت درخواستهاي رسيدگي از طريق وب سايت شركت موننكو ايران براي تمامي ذينفعان فراهم شده است. با تكميل فرم رسيدگي به شكايت، يك كد رهگيري در اختيار مراجعه‌كننده قرار داده مي‌شود كه پيگيري شكايات در مراجعات بعدي با ارائه اين كد به سيستم قابل انجام است. اميد است پياده سازي اين سيستم بتواند گامي در جهت رضايت هر چه بيشتر ذينفعان باشد.
اعلام شكايت وضعيت شكايت
ثبت شكايت
حهت بررسي وضعيت شكايت خود،لطفا كد رهگيري را وارد نماييد

كد رهگيري
نقشه سایت  |  حريم شخصي كاربران |  شرایط استفاده
Copyright © 2002-2010 Monenco Iran Co., All rights reserved.